vergunde bewakingsonderneming  FOD BIZA BE 0689.894.088 

EEN KLACHT BIJ MUNDO SECURITY INDIENEN

 

Mocht u als klant of als belanghebbende een klacht hebben over onze dienstverlening, dan vragen wij u dit te melden via info@mundo-security.be of een schrijven te richten aan Mundo Security BV , Baron Ruzettelaan 7/725, 8310 Assebroek. 

 

 

EEN ONREGELMATIGHEID BIJ DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN MeldeN

 

Via een online-formulier op de website www.vigilis.be (i.e. de officële website van de Private Veiligheid beheerd door de FOD Binnenlandse Zaken) kan u aan de Directie Private Veiligheid onregelmatigheden melden.