VERZEKERING

Mundo Security bv is verzekerd tegen lichamelijke en materiële schade die voortvloeit uit de uitoefening van activiteiten inzake private veiligheid. De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot :

VIVIUM

Koningstraat 151 

1210 Brussel.

polisnummer : VIV 594/10-2017