Een klacht bij Mundo Security indienen

Mocht u als klant of als belanghebbende een klacht hebben over onze dienstverlening, dan vragen wij u dit te melden via info@mundo-security.be of een schrijven te richten aan Mundo Security BV , Baron Ruzettelaan 7/725, 8310 Assebroek.

Een onregelmatigheid bij de FOD Binnenlandse Zaken melden

Via een online-formulier op de website www.vigilis.be (i.e. de officële website van de Private Veiligheid beheerd door de FOD Binnenlandse Zaken) kan u aan de Directie Private Veiligheid onregelmatigheden melden.